Sympozjum w Zawoi

Koleżanki i Koledzy,

jeszcze w tym miesiącu w Zawoi mieć będzie sympozjum "górskie", w którym udzial wziąć mają członkowie naszego Koła AKPT.

Zapraszamy! Szczegóły programowe tutaj i tutaj, no i wreszcie tutaj.