Wystawa fotografii dot. Bazy na Lubaniu

Koleżanki i Koledzy, zapraszamy do odwiedzenia wystawy fotografii nt. Bazy namiotowej na Lubaniu, jak wiadomo współtworzonej i doglądanej przez członków naszego koła AKPT. Kto nie był/nie bywał - wizyta obowiązkowa!. Kto odwiedzał bazę, zapewne i bez tego zaproszenia na ul. Rajską sam się zgłosi....

Garść szczegółów kierunkowych: miejsce - Wojewódzka Biblioteka w Krakowie, na ul. Rajskiej, termin - do 29 listopada 2017

ZAPRASZAMY!!