Władze Koła

Na Walnym Zebraniu członków AKPT w dniu 20 marca 2019 r. zostały wybrane Władze Koła. Przez najbliższe dwa lata swoje funkcje pełnić będą:

Kazimierz Stagrowski

     Prezes   

Andrzej Grzechynka

Wiceprezes

Anna Kwinta

Sekretarz

Adam Wnęk

Skarbnik

Lucyna Kuchno

Członek Zarządu

Kazimierz Liszka

Członek Zarządu

Eliza Kujan

Członek Zarządu

Małgorzata Radwan

Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna

Rafał Misiuda

Krzysztof Kulesza

Teresa Stochel


Przyrzeczenie przewodnickie

„My, członkowie Akademickiego Koła Przewodników Tatrzańskich, zjednoczeni w braterskiej gromadzie przy ogniu płonacej watry- przyrzekamy:

  • pamiętając minione postacie ludzi gór, przyrzekamy kultywować i przekazywać następnym pokoleniom stworzone przez nich tradycje przewodnictwa górskiego
  • wstępując na „skalną perć” przyrzekamy z całym oddaniem i poświęceniem, bez względu na korzyści materialne, pełnić zaszczytną służbę przewodnicką
  • wprowadzając w pierwszy krąg wtajemniczenia nowych członków, przyrzekamy ich pierwsze kroki w górskim świecie otaczać opieką, zawsze służyć im radą i pomocą
  • ukazując czar górskiej przygody, przyrzekamy całą zdobytą wiedze i doświadczenie przekazywać tym, których prowadzimy
  • związani wspólnymi dążeniami i wspólną pracą przyrzekamy zachować postawę zgodną z Kodeksem Przewodnickim, być lojalnym wobec współtowarzyszy, bez względu na okoliczności bronić godności i honoru Koła”


Regulamin AKPT

Regulamin Akademickiego Koła Przewodników Tatrzańskich znajduje się pod linkiem:

REGULAMIN AKPT