Władze Koła

 Na Walnym Zebraniu członków AKPT w dniu 20 marca 2019 r. zostały wybrane Władze Koła. Przez najbliższe dwa lata swoje funkcje pełnić będą:

Kazimierz Stagrowski — prezes