Walne Zebranie AKPT

Władze Koła

 Na Walnym Zebraniu członków AKPT w dniu 21 marca 2017 r. zostały wybrane Władze Koła. Przez najbliższe dwa lata swoje funkcje pełnić będą:

Maciej Florys — prezes

Andrzej Grzechynka
Anna Kwinta
Adam Wnęk

Marcin Radwan

Kazimierz Liszka

Eliza Kujan

Grzegorz Folta