Zosia Florys (z d. Jarczewska) 1979-2010

W sobote 12 czerwca na Cmentarzu Salwatorskim w Krakowie licznie przybyli przyjaciele (w tym wielu z naszego Koła) uczestniczyli w ostatniej drodze Zosi 

----> Zdjęcia z pogrzebu. 

Zosiu, zostaniesz na zawsze w naszej pamięci...