Koleżanki i Koledzy,
jak zapewne pamiętacie, w drugiej połowie marca br., zgodnie z regulaminem koła powinno odbyć się zebranie walne AKPT.W obecnej sytuacji epidemicznej bezpieczne przeprowadzenie takiego zebrania w dotychczasowej formule jest w najbliższym czasie praktycznie niemożliwe.
Choć nie jesteśmy zarejestrowani jako stowarzyszenie, to w tym przypadku można szukać rozwiązania sytuacji w Ustawie z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach. Zgodnie z art. 10 ust. 1f Ustawy „Jeżeli kadencja władz stowarzyszenia, o których mowa w ust. 1 pkt 5, upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia
epidemicznego lub stanu epidemii, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r.
o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, lub do 30 dni po
odwołaniu danego stanu, podlega ona przedłużeniu do czasu wyboru władz
stowarzyszenia na nową kadencję, jednak nie dłużej niż do 60 dni od dnia
odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.”
.
Po konsultacji z Komisją Rewizyjną OA PTTK, jak również z Zarządem SKPG, podjęliśmy zatem decyzję o bezterminowym przedłużeniu kadencji obecnego zarządu i przeprowadzeniu zebrania walnego w najbliższym możliwym terminie, kiedy pozwoli na to sytuacja epidemiczna.Dodatkowo, decyzja ta została zaakceptowana przez obecnego na zebraniu zarządu przedstawiciela Komisji Rewizyjnej AKPT.
O ewentualnych terminach będziemy informować Was odpowiednio wcześniej. Liczymy na Wasze zrozumienie.
Pozdrawiamy -Zarząd AKPT

Kategorie: życie Koła

0 Komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *