Władze Koła

Na Walnym Zebraniu członków AKPT w dniu 27 października 2021 r. zostały wybrane Władze Koła. Przez najbliższe dwa lata swoje funkcje pełnić będą:

Maciej Florys

Prezes Zarządu

Andrzej Grzechynka

Wice Prezes Zarządu

Adam Wnęk

Skarbnik

Małgorzata Kozak

Sekretarz

Anna Grzybowska

Członek Zarządu

Lucyna Kuchno

Członek Zarządu

Małgorzata Radwan

Członek Zarządu

Paweł Wiśniewski

Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna

Rafał Misiuda

Kazimierz Liszka

Teresa Stochel


Przyrzeczenie przewodnickie

„My, członkowie Akademickiego Koła Przewodników Tatrzańskich, zjednoczeni w braterskiej gromadzie przy ogniu płonacej watry- przyrzekamy:

  • pamiętając minione postacie ludzi gór, przyrzekamy kultywować i przekazywać następnym pokoleniom stworzone przez nich tradycje przewodnictwa górskiego
  • wstępując na „skalną perć” przyrzekamy z całym oddaniem i poświęceniem, bez względu na korzyści materialne, pełnić zaszczytną służbę przewodnicką
  • wprowadzając w pierwszy krąg wtajemniczenia nowych członków, przyrzekamy ich pierwsze kroki w górskim świecie otaczać opieką, zawsze służyć im radą i pomocą
  • ukazując czar górskiej przygody, przyrzekamy całą zdobytą wiedze i doświadczenie przekazywać tym, których prowadzimy
  • związani wspólnymi dążeniami i wspólną pracą przyrzekamy zachować postawę zgodną z Kodeksem Przewodnickim, być lojalnym wobec współtowarzyszy, bez względu na okoliczności bronić godności i honoru Koła”


Regulamin AKPT

Regulamin Akademickiego Koła Przewodników Tatrzańskich znajduje się pod linkiem:

REGULAMIN AKPT