Na Walnym Zebraniu członków AKPT w dniu 20 marca 2019 r. zostały wybrane Władze Koła. Przez najbliższe dwa lata swoje funkcje pełnić będą:

Kazimierz Stagrowski

     Prezes   

Andrzej Grzechynka

Wiceprezes

Anna Kwinta

Sekretarz

Adam Wnęk

Skarbnik

Lucyna Kuchno

Członek Zarządu

Kazimierz Liszka

Członek Zarządu

Eliza Kujan

Członek Zarządu

Małgorzata Radwan

Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna

Rafał Misiuda

Krzysztof Kulesza

Teresa Stochel