Akademickie Koło Przewodników Tatrzańskich, działające przy Oddziale Akademickim PTTK w Krakowie, powstało w 1987 roku jako kontunuator liczącej już ponad 50 lat tradycji krakowskich przewodników tatrzańskich wywodzących się ze środowiska studenckiego. Obecnie Koło zrzesza 264 członków z czego 173 przewodników posiada aktualne uprawnienia – pod względem liczebności jesteśmy jednym z największych ze wszystkich działających w Polsce Kół Przewodników Tatrzańskich. Znaczenie naszego Koła w środowisku przewodników tatrzańskich potwierdza fakt, że od wielu lat prezesem Centrum Przewodnictwa Tatrzańskiego – organizacji reprezentującej wszystkich przewodników tatrzańskich – jest nasz kolega i były prezes Krzysztof Kulesza. Charakter Koła, skupiającego głównie absolwentów wyższych uczelni powoduje, że dla większości naszych członków przewodnictwo nie stanowi głównego zawodu i źródła utrzymania. Niemniej jednak większość z nas chodzi po górach i bierze aktywny udział w imprezach i szkoleniach organizowanych przez Koło. AKPT dba o interesy koleżanek i kolegów zajmujących się aktywnie działalnością przewodnicką poprzez reprezentowanie ich w organizacjach środowiskowych i przed instytucjami zewnętrznymi (urzędy państwowe, parki narodowe itp.). Organizacja regularnych szkoleń pomaga podnosić kwalifikacje zawodowe i pozwala rozwijać zainteresowania.

W ostatnich latach czynną działalnością przewodnicką zajmuje się ok. 50 osób, w sumie wypracowując rocznie ok. 600 dniówek przewodnickich po Tatrach, Pieninach i Podtatrzu. Część z naszych koleżanek i kolegów posiada uprawnienia przewodnika międzynarodowego UIMLA i prowadzi klientów także po innych górach Europy i świata. Niektórzy z nas działają zawodowo w górach jako ratownicy TOPR i GOPR, instruktorzy narciarstwa, wspinaczki i speleologii. Część osób związało się zawodowo z branżami związanymi pośrednio z górami i turystyką (sprzedaż sprzętu outdoorowego, biura turystyczne, pilotaż wycieczek zagranicznych itp.). Wielu pracuje na wyższych uczelniach i w instytucjach naukowych prowadząc badania związane z górami. Członkowie naszego Koła prowadzą aktywną działalność górską (wspinaczkową, speleologiczna i narciarską) – niektórzy na bardzo wysokim poziomie, czego efektem są m.in. zdobywane przez nich wyróżnienia i nagrody.

AKPT posiada stałe upoważnienie Wojewody Małopolskiego do organizowania, zgodnie z Ustawą o Usługach Turystycznych, kursów dla kandydatów na przewodnika tatrzańskiego. W ciągu ostatnich lat w kursach brało udział ok. 120 osób. Dla wielu członków Koła, którzy z racji wieku i obowiązków zawodowych nie zajmują się już aktywną działalnością przewodnicką bardzo ważna jest działalność integrująca środowisko. Dużą frekwencją cieszą się prelekcje i pokazy zdjęć relacjonujące górskie wyprawy. Okazją do spotkania i zacieśniania więzów są doroczne imprezy środowiskowe; obchody powstania Koła tzw. „Lecia”, spotkania przedwigilijne, czy mające już wieloletnią tradycję zawody narciarskie, od 2012 roku będące Memoriałem poświęconym pamięci naszych tragicznie zmarłych przyjaciół Ani, Basi i Bogdana.

Początki AKPT związane są z powołaniem w kwietniu 1950 roku Zrzeszenia Studentów Polskich. Ponieważ działalność ZSP obejmowała również turystykę, potrzebna była wykwalifikowana kadra do prowadzenia górskich obozów wędrownych. W listopadzie 1955 roku powstało w Krakowie pierwsze w Polsce Studenckie Koło Przewodników, które 1963 roku na mocy porozumienia stało się przewodnickim kołem powiązanym z Okręgową Radą ZSP i Oddziałem Akademickim PTTK. Pierwsze państwowe uprawnienia przewodników tatrzańskich członkowie Koła uzyskali w 1966 roku (14 osób). Rok później Koło przybiera oficjalną nazwę: Studenckie Koło Przewodników Górskich – SKPG, zrzeszające przewodników tatrzańskich, beskidzkich i terenowych. Od tej pory następuje błyskawiczny rozwój Koła, kolejne szkolenia, kursy, egzaminy spowodowały, że już w 1978 roku liczba przewodników tatrzańskich zwiększyła się do 95 (w tym 5 klasy I i 17 klasy II) a w 1993 do 150 (w tym 7 klasy I i 24 klasy II).

W wyniku kolejnych przemian przewodnicy tatrzańscy SKPG utworzyli w 1981 roku Sekcję Przewodników Tatrzańskich a w 1987 roku powstało istniejące do dziś Akademickie Koło Przewodników Tatrzańskich, które w 2002 roku przyjęło za swoich patronów wybitnych znawców Tatr – Zofię i Witolda H. Paryskich.

Działalność przewodnicka do końca lat 80-tych koncentrowała się na obsłudze licznych studenckich obozów wędrownych w Tatrach Polskich i Słowackich. Organizowaliśmy i prowadziliśmy górskie rajdy i złazyw (min. rajdy „Szlakami Kurierów”, rajdy Tatrzańskie, rajdy Kulczyckiego) oraz tatrzańskie bazy namiotowe. Ponadto przewodnicy AKPT (SKPG) prowadzili liczne obozy studenckie w innych górach świata (Alpy, Karakorum, Dolomity, Afganistan, Prokletje, Góry Rumunii, Piryn, Tatry Niżne i Słowacki Raj). Większość obozów prowadzona była społecznie natomiast płatne dniówki przewodnickie zapewniały nam biura podróży.W najbardziej „tłustych” latach ilość dniówek przewodnickich członków naszego Koła rocznie przekraczała 1 300 a rekordziści z lat 80-tych mieli ich ponad 100.

Po roku 1990 zmieniła się zdecydowanie struktura i charakter obsługiwanych wycieczek. Standardowe zlecenia to prowadzenie grup młodzieży szkolnej po najpopularniejszych tatrzańskich szlakach. Stosunkowo dużo jest także zagranicznych grup trekingowych (Anglia, Niemcy, Francja, USA, Kanada i inne). Przewodnicy posiadający odpowiednie uprawnienia prowadzą piesze i narciarskie wycieczki zimowe, oraz tury wspinaczkowe poza znakowanymi szlakami.

Obecnie AKPT liczy 264 członków, w tym 173 przewodników państwowych z aktualnymi uprawnieniami

————————————————————–

Poczet Prezesów SKPG

1955 – 1956 Włodzimierz Kulczycki
1957 – 1959 Andrzej Urbański
1960 Bartłomiej Kwiatkowski
1961 Roman Krukierek
1962 Michał Jagiełło
1963 Jerzy Kowalczyk
1964 Roman Krukierek
1965 Jacek Mizerski
1966 Tadeusz Majewski
1967 Stanisław Dorosz
1968 Zdzisław Lang
1969 Jacek Świecki
1970 Tadeusz Syryjczyk
1971 Zygmunt Kruczek
1972 Anna Żarow
1973 (III – V) Tadeusz Syryjczyk
1973 – 1974 Witold Winiarski
1974 (od III) Lesław Wojciechowski
1975 Marek Radwański
1976 Andrzej Rabenda
1977 Jan Wiktor
1978 Krzysztof Koczur
1979 Jerzy Dąbrowski
1980 Leszek Sułowski
1981 – 1982 Jan Dziura
1983 Leszek Sułowski
1984 – 1985 Kazimierz Stagrowski
1986 – 1987 Leszek Ogórek

AKPT 
1987 – 1988 Marek Świerczyński
1989 – 1990 Piotr Żołnierczuk
1991 – 1992 Piotr Żołnierczuk
1993 – 1994 Adam Wnęk
1995 – 2012 Krzysztof Kulesza
2013 – 2019 – Maciej Florys
2019 – 2021- Kazimierz Stagrowski
2021 – Maciej Florys