Władze koła

Na Walnym Zebraniu członków AKPT w dniu 25 października 2023 r. zostały wybrane Władze Koła. Przez najbliższe dwa lata swoje funkcje pełnić będą:

Andrzej Grzechynka

Prezes Zarządu

Artur Sosnal

Wice Prezes Zarządu

Adam Wnęk

Skarbnik

Anna Grzybowska

Sekretarz

Katarzyna Kołodziej

Członek Zarządu

Adam Machynia

Członek Zarządu

Małgorzata Radwan

Członek Zarządu

Joanna Stasielak

Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna

Maciej Florys

Rafał Misiuda

Michał Czepiel

Przyrzeczenie przewodnickie

„My, członkowie Akademickiego Koła Przewodników Tatrzańskich, zjednoczeni w braterskiej gromadzie przy ogniu płonącej watry- przyrzekamy:

  • pamiętając minione postacie ludzi gór, przyrzekamy kultywować i przekazywać następnym pokoleniom stworzone przez nich tradycje przewodnictwa górskiego
  • wstępując na „skalną perć” przyrzekamy z całym oddaniem i poświęceniem, bez względu na korzyści materialne, pełnić zaszczytną służbę przewodnicką
  • wprowadzając w pierwszy krąg wtajemniczenia nowych członków, przyrzekamy ich pierwsze kroki w górskim świecie otaczać opieką, zawsze służyć im radą i pomocą
  • ukazując czar górskiej przygody, przyrzekamy całą zdobytą wiedze i doświadczenie przekazywać tym, których prowadzimy
  • związani wspólnymi dążeniami i wspólną pracą przyrzekamy zachować postawę zgodną z Kodeksem Przewodnickim, być lojalnym wobec współtowarzyszy, bez względu na okoliczności bronić godności i honoru Koła.”

Regulamin AKPT

Regulamin Akademickiego Koła Przewodników Tatrzańskich znajduje się pod linkiem:

REGULAMIN AKPT