Zarządzenie dyrektora TPN w sprawie obowiązku przewodnickiego

Dyrektor Tatrzańskiego Parku Narodowego wydał zarządzenie, obowiązujące od 22 kwietnia 2013 r., wprowadzające obowiązek zapewnienia opieki przewodnika tatrzańskiego dla zorganizowanych grup młodzieży szkolnej — można je znalezć na stronie Biuletynu Informacji Publicznej TPN

Tak jak dotychczas, opłata będzie zwalniać przewodników z obowiązku kupowania biletu wstępu do TPN i będzie pobierana w dyrekcji TPN przy okazji aktualizacji  licencji. Od nowego roku opłaty będzie można uiszczać także przelewem.