1.

Zarządzenie nr 36/2019 Dyrektora Tatrzańskiego Parku Narodowego z dnia 20 grudnia 2019r.

W sprawie obowiązku zapewnienia opieki przewodnika górskiego tatrzańskiego na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego


Na podstawie art. 8e ust. 1ustawy z dnia 16 kwietnia 2014 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2018, poz. 1614 tekst jednolity z dnia 23.08.2018 r.), zarządza się co następuje:
Wprowadza się na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego obowiązek zapewnienia opieki przewodnika górskiego – tatrzańskiego podczas wszystkich zorganizowanych wycieczek pieszych, w których uczestniczy młodzież ucząca się w szkole podstawowej oraz ponadpodstawowej (liceum, technikum, szkoła branżowa).

2.

Działalność przewodnicka  na terenie TPN

Wpłaty na rok 2022 prosimy robić po 31 grudnia 2021

Opłatę  za udostępnienie obszaru TPN  na  prowadzenie działalności przewodnickiej  w wysokości 150 zł ( z dopiskiem opłata za działalność przewodnicką) proszę wnosić  na poniższe konto bankowe:
Bank Gospodarstwa Krajowego O/K
31 1130 1150 0012 1252 0720 0005
Tatrzański Park Narodowy
ul. Kuźnice 1
34-500 Zakopane

Prosimy o dopisanie w tytule przelewu NIP-u  jeżeli ma być wystawiona faktura. Nie podanie NIP-u w tytule przelewu skutkuje wystawieniem paragonu bez możliwości wystawienia faktury.

W przypadku gdy faktura ma być wysłana na inny adres niż jest to w adresie przelewu dane takie prosimy dopisać w tytule przelewu.

Potwierdzenie wpłaty (hologram) wraz z fakturą lub paragonem zostanie wysłane pocztą po zaksięgowaniu kwoty na naszym koncie.

Prosimy o zapoznanie się z informacją o przetwarzaniu Państwa danych osobowych tutaj

W przypadku osób, które będą prowadziły działalność przewodnicką oraz instruktorską opłata za działalność przewodnicką wynosi 50 % ceny (tj.75 zł)

Ulga jest możliwa wyłącznie przy jednorazowej wpłacie za obie działalności.

Działalność szkoleniowa – instruktorska na terenie TPN – wpłaty na rok 2022 prosimy robić po 31 grudnia 2021

W dniu 20 grudnia 2019 r. zostało wydane zarządzenie nr 34/2019 w sprawie warunków udostępniania obszaru Tatrzańskiego Parku Narodowego w celach szkoleniowych.

Prosimy o zapoznanie się z jego treścią oraz złożenie właściwych dokumentów, które są niezbędne do prowadzenia szkoleń na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego.

Po złożeniu dokumentów i wniesieniu opłaty za prowadzenie działalności szkoleniowej zostanie wydana odpowiednia zgoda. Dokumenty można przesłać pocztą lub e-mailem na adres sekretariat@tpn.pl

Poniżej zarządzenie oraz oświadczenia i klauzula RODO do pobrania.

Zarządzenie nr 34/2019

Załącznik_nr_1

Załącznik_nr_2

Załącznik_nr_3.

Załącznik_4a.

Załącznik_4b

Załącznik_4c

Załącznik_4d

Klauzula_RODO.doc

Oprócz wniosku prosimy o wydrukowanie klauzuli informacyjnej RODO i odesłanie podpisanej razem z wnioskiem.

Opłatę  za udostępnienie obszaru TPN  na  prowadzenie działalności szkoleniowej w wysokości  
300 zł ( z dopiskiem opłata za działalność szkoleniową ) proszę wnosić  na poniższe konto bankowe:
Bank Gospodarstwa Krajowego O/K
31 1130 1150 0012 1252 0720 0005
Tatrzański Park Narodowy
ul. Kuźnice 1
34-500 Zakopane

Prosimy o dopisanie w tytule przelewu NIP-u  jeżeli ma być wystawiona faktura. Nie podanie NIP-u w tytule przelewu skutkuje wystawieniem paragonu bez możliwości wystawienia faktury.

W przypadku gdy faktura ma być wysłana na inny adres niż jest to w adresie przelewu dane takie prosimy dopisać w tytule przelewu.

https://tpn.pl/kontakt/zalatw-sprawe/oplaty-za-dzialalnosc-przewodnicka-oraz-instruktorska-szkoleniowa