Odział Akademicki PTTK w Krakowie

ul. Radziwiłłowska 21/4, 31-026 Kraków

AKADEMICKIE KOŁO PRZEWODNIKÓW TATRZAŃSKICH

 im. Zofii i Witolda H. Paryskich przy OA PTTK Kraków  

e-mail: akpt@akpt.pl