„My, członkowie Akademickiego Koła Przewodników Tatrzańskich, zjednoczeni w braterskiej gromadzie przy ogniu płonacej watry- przyrzekamy:

  • pamiętając minione postacie ludzi gór, przyrzekamy kultywować i przekazywać następnym pokoleniom stworzone przez nich tradycje przewodnictwa górskiego
  • wstępując na „skalną perć” przyrzekamy z całym oddaniem i poświęceniem, bez względu na korzyści materialne, pełnić zaszczytną służbę przewodnicką
  • wprowadzając w pierwszy krąg wtajemniczenia nowych członków, przyrzekamy ich pierwsze kroki w górskim świecie otaczać opieką, zawsze służyć im radą i pomocą
  • ukazując czar górskiej przygody, przyrzekamy całą zdobytą wiedze i doświadczenie przekazywać tym, których prowadzimy
  • związani wspólnymi dążeniami i wspólną pracą przyrzekamy zachować postawę zgodną z Kodeksem Przewodnickim, być lojalnym wobec współtowarzyszy, bez względu na okoliczności bronić godności i honoru Koła”