1Wycieczki autokarowe po Podtatrzu Polskim i Słowackim
2Wycieczki po szlakach znakowanych Tatr Polskich i Słowackich
3Wycieczki  po dopuszczonych szlakach nieznakowanych i drogach wspinaczkowych Tatr Polskich
4Wycieczki zimowe po Tatrach Polskich
5Wycieczki narciarskie po Tatrach Polskich
6Kurs kwalifikowanej turystyki zimowej 
7Letnie obozy wędrowne po Tatrach Polskich i Słowackich 
8„Zielone szkoły” w Tatrach


LISTA PRZEWODNIKÓW