Dla wszystkich, którzy chcieliby sprawdzić swoją wiedzę o tatrzańskiej przyrodzie, topografii i ciekawostkach związanych z tymi górami mamy bardzo ciekawą propozycję.

Już w poniedziałek 17 maja ruszamy z konkursem wiedzy o Tatrach, w którym nagrodą będzie bezpłatny udział w wycieczkach z przewodnikiem tatrzańskim AKPT. Serdecznie zapraszamy do udziału wszystkich miłośników gór! Pytania konkursowe będą ukazywały sie na naszym FB przez dwa tygodnie dwa razy dziennie od poniedziałku 17 maja począwszy.

Przed przystapieniem do konkursu prosimy o zapoznanie się z jego regulaminem, który znajduje sie pod pytaniami.

Poniżej jeszcze raz przypominamy wszystkie pytanie konkursowe:

Pytanie nr 1: Od czego pochodzi nazwa Doliny Kościeliskiej? odp. a.) od znalezionych w Dolinie kości niedźwiedzia jaskiniowego odp. b.) od częstych napadów zbójników, którzy upodobali sobie tą Dolinę odp. c). od stojącego wewnątrz Doliny kościółka

odpowiedź: od stojącego wewnątrz Doliny kościółka

Pytanie nr 2: O jakim miejscu w Tatrach Wysokich mowa? Jest to polana reglowa w polskich Tatrach Wysokich. Jedną z jej pierwotnych nazw w XVII wieku była Węgierska Górka. Położona jest na wysokości 1180-1300 mnpm. Dojść można na nią zielonym lub niebieskim szlakiem. „Widok stąd na Tatry – jeden z najpiękniejszych” – pisał o niej w XIX Walery Eljasz Radzikowski. Na polanie prowadzony jest kulturowy wypas owiec.

odpowiedź: mowa o Rusinowej Polanie

Pytanie nr 3: Jakie miejsca na podanej niżej trasie odpowiadają odpowiednio numerom: 1, 2 i 3? (np. szczyt X, przełęcz Y, polana Z itp). W tym pytaniu można zdobyć maksymalnie 3 punkty – 1 punkt za każdą poprawną odpowiedź.

odpowiedź: 1. Polana Strążyska, 2. Sarnia Skała, 3. Dolina Białego;

Brak dostępnego opisu zdjęcia.

Pytanie nr 4: Które z poniższych jaskiń zaliczają się do Systemu Jaskini Wielkiej Śnieżnej: odp. a. ) Jaskinia Omszała odp. b.) Jaskinia Wielka Litworowa odp. c.) Jaskinia Wilcza odp d.) Lustrzany Korytarz.

Więcej niż jedna odpowiedź jest prawidłowa. Za każdą poprawnie wskazaną jaskinię można dostać 1 punkt.

odpowiedź: b.) Jaskinia Wielka Litworowa odp. c.) Jaskinia Wilcza

Pytanie nr 5: W speleologii deniwelacja to: odp. a.) głębokość jaskini, czyli różnica wysokości pomiędzy najniższym i najwyższym punktem znanym w jaskini odp. b.) suma długości wszystkich poznanych korytarzy, studni i kominów jaskini odp. c.) wysokość na jakiej znajduje się wejście do jaskini względem poziomu morza

odpowiedź: W speleologii deniwelacja to głębokość jaskini, czyli różnica wysokości pomiędzy najniższym i najwyższym punktem znanym w jaskini

Pytanie nr 6: W 1981 roku po długiej przerwie owce i pasterstwo wróciły na tatrzańskie polany i hale. Obecnie w Tatrach owce wypasa 8 baców na 7 polanach o łącznej powierzchni ok 150ha. W tym pytaniu należy podać 3 polany, na których w TPN prowadzony jest tzw. kulturowy wypas owiec.

odpowiedź: Polana Rusinowa, Kopieniec, Wielka Polana Kuźnicka, Kalatówki, Wyżnia Kira Miętusia, Huty Lejowe, POlana Chochołowska

Pytanie nr 7: 3 pytania do rośliny widocznej na zdjęciu: odp. a.) jak nazywa się ta roślina? odp.b.) w jakich miesiącach kwitnie? odp. c.) na jakim podłożu rośnie.

odpowiedź: Goryczka krótkołodygowa, kwitnie IV-VI, rośnie wyłącznie na wapieniu

Pytanie nr 8: a.) Jakie miejsca na podanym niżej zdjęciu odpowiadają odpowiednio numerom: 1-6? (np. szczyt X, przełęcz Y, polana Z itp). b.) Z jakiego miejsca zrobione jest zdjęcie?

odpowiedź: 1. Żółta Turnia, 2. Zadni Granat, 3. Kościelec, 4. Pośrednia Turnia, 5. Kasprowy Wierch, 6. Goryczkowa Przełęcz Świńska; Zdjęcie zrobione z Nosala

Pytanie nr 9: Jakie miejsca na podanej niżej trasie odpowiadają odpowiednio numerom: 1-5? (np. szczyt X, przełęcz Y, polana Z itp).

Pytanie nr 10: Wymień 5 nazw formacji w Wąwozie Kraków nawiązujące do miasta Kraków.

Odpowiedź: Ratusz, Kościół, Baszta, Smocza Jama, Rynek

Pytanie nr 11: Odpowiedz na 3 poniższe pytania związane z Kominiarskim Wierchem a.) Jak brzmi dawna nazwa Kominiarskiego Wierchu? b.) Jaki ptak gniazduje w jego kopule szczytowej? c.) Jak nazywa się jaskinia ukryta wewnątrz tego masywu? Maksymalna ilość punktów, jaką można uzyskać w tym pytaniu to 3 – po jednym punkcie za każdą prawidłową odpowiedź.

Odpowiedź: 1. Kominy Tylkowe 2. Orzeł 3. Bandzioch Kominiarski

Pytanie nr 12: Pytania do rośliny widocznej na zdjęciu: a.) Jak nazywa się ta roślina? b.) Czy i jakiej ochronie podlega ona w Polsce? Maksymalna ilość punktów, jaką można uzyskać w tym pytaniu to 2 – po jednym punkcie za każdą prawidłową odpowiedź.

Odpowiedź: 1. Storczyca Kulista 2. jest pod ścisłą ochroną

Może być zdjęciem przedstawiającym kwiat i przyroda

Pytanie nr 13: W Tatrach Polskich znajduje się ponad 800 jaskiń. Tylko sześć z nich udostępniono dla ruchu turystycznego.W poniższych odpowiedziach wymieniliśmy niektóre z nich. Które? a.) Jaskinia Obłazkowa b.) Jaskinia Goryczkowa c.) Ptasia Studnia d.) Smocza Jama e.) Jaskinia Obłazowa. W tym pytaniu można uzyskać po jednym punkcie za każdą prawidłowo wskazaną jaskinię.

Odpowiedź: 1. Jaskinia Obłazowa 2. Smocza Jama

Pytanie nr 14: Jak nazywały się, kiedy i gdzie poniosły śmierć dwie siostry, pionierki kobiecego wspinania w Tatrach? Maksymalna ilość punktów, jaką można uzyskać w tym pytaniu to 2.

Odpowiedź: Siostry Skotnicówny zginęły na Zamarłej Turni

Pytanie nr 15: Z jakiego miejsca zrobione jest zdjęcie?

Opowiedź: z Obserwatorium na Kasprowym Wierchu

Może być zdjęciem przedstawiającym przyroda i góra

Pytanie nr 16: Jakie miejsca na podanym niżej zdjęciu odpowiadają odpowiednio numerom: 1-5? (np. szczyt X, przełęcz Y, polana Z itp). 2. Z jakiego miejsca zrobione jest zdjęcie? W tym pytaniu można zdobyć maksymalnie 6 punktów – 1 punkt za każdą poprawną odpowiedź.

Odpowiedź: zdjęcie zrobione jest z Rysów, 1. Walentkowy Wierch 2. Pilsko 3. Świnica 4. Skrajny Granat 5. Marchwiczny Żleb

Może być zdjęciem przedstawiającym przyroda

Pytanie nr 17: Jego głównym składnikiem jest węglan wapnia. Można go zaobserwować na ścianach jaskiń. Powstaje m.in. w wyniku działania mikroorgaizmów. Może tworzyć piankowate struktury lub nawisy naciekowe. W warunkach wilgotych jest płynne lub galaretowate, wyschnięte i stwardniałe tworzy porowatą skorupę. O czym mowa?

Odpowiedź: mowa o mleku wapiennym

Pytanie nr 18: Będąc częścią Głównej Granii Tatr nie rzuca się zbyt w oczy, ale przy uważniejszym spojrzeniu budzi respekt swoim nietypowo zakrzywionym wierzchołkiem i ostrą granią wschodnią. Po raz pierwszy zdobyty 12 września 1905 roku. Jego północna ściana długo miała reputację najtrudniejszej w Tatrach. Szczyt ten był także miejscem akcji pierwszego taternickiego filmu z 1933 roku. a.) Jaki to szczyt? Dlaczego taka nazwa? b.) Kto zdobył go jako pierwszy? c.) Kto jako pierwszy pokonał północną ścianę? Maksymalna ilość punktów, jaką można uzyskać w tym pytaniu to 3 – po jednym punkcie za każdą prawidłową odpowiedź

Odpowiedź: cześciowa nazwa pochodzi od Klimka Bachledy, który nazwał ją koniem schodzącym z Rysów. Powszechnie też taternicy nadawali nazwe konia ostrym i przepaścistym graniom. Natomiast drugą część nazwy dodał Janusz Chmielowski z racji bliskiego występowania Żabich Stawów Mięguszowieckich 2. Pierwszymi zdobywcami byli Katherine Beoske oraz Simon Haberlein 3. Północna ściana została zdobyta 16 czerwca 1929 roku przez Bronisława Czecha, Lidię Skotnicównę oraz Wiesława Stanisławskiego

Pytanie nr 19: Pytania do rośliny widocznej na zdjęciu: a.) Jak nazywa się ta roślina? b.) Kiedy kwitnie? c.) Jak rozsiewane są jej owoce? Maksymalna ilość punktów, jaką można uzyskać w tym pytaniu to 3 – po jednym punkcie za każdą prawidłową odpowiedź.

Odpowiedź: 1. Kuklik Górski 2. kwitnie od maja do czerwca 3. owoce rozsiewane są przez wiatr

Może być zdjęciem przedstawiającym kwiat i przyroda

Pytanie nr 20: Jakie miejsca na podanej niżej trasie odpowiadają odpowiednio numerom: 1-3? (np. szczyt X, przełęcz Y, polana Z itp). W tym pytaniu można zdobyć maksymalnie 3 punkty – 1 punkt za każdą poprawną odpowiedź.

Odpowiedź: 1. Czarny Staw Gąsienicowy 2. Szpiglasowa Przełęcz 3. Wodogrzmoty Mickiewicza

Brak dostępnego opisu zdjęcia.

ODKRYJ Z NAMI TATRY

REGULAMIN KONKURSU WIEDZY O TATRACH

ORGANIZATOR: AKADEMICKIE KOŁO PRZEWODNIKÓW TATRZAŃSKICH im. Zofii i Witolda H. Paryskich przy OA PTTK Kraków

CEL: Propagowanie ogólnej wiedzy o Tatrach Polskich, ich przyrody, topografii, użytkowania, udostępniania, historii poznania i ochrony oraz bezpieczeństwa w górach.

WARUNKI UCZESTNICTWA:

 1. Konkurs adresowany jest do osób amatorsko interesujących się tematyką tatrzańską (niezwiązanych zawodowo z Tatrami), które ukończyły 16 rok życia.
 2. Uczestnicy biorą udział w konkursie indywidualnie.
 3. Konkurs trwa od 17 maja do 28 maja 2021.
 4. Codziennie od poniedziałku do piątku na profilu FB Akademickiego Koła Przewodników Tatrzańskich publikowane będą 2 pytania konkursowe – pytania jednokrotnego wyboru lub pytania otwarte.
 5. Pytania będą o tematyce przyrodniczej, topograficznej (ilustrowane lub dotyczące praktycznej znajomości Tatr), pozostałe będą dotyczyć między innymi historii, bezpieczeństwa w górach lub udostępniania.
 6. Odpowiedzi na pytania należy wysyłać w wiadomości prywatnej na Facebook/Messenger do  Akademickiego Koła Przewodników Tatrzańskich.
 7. Za każdą prawidłową odpowiedź na pytanie zamknięte Uczestnik uzyskuje 1 punkt, ilość punktów za pytanie otwarte będzie zależała od jego trudności – punktacja będzie podana razem z pytaniem.
 8. Na pytania konkursowe można odpowiadać przez cały czas trwania konkursu od 17 maja do 28 maja 2021.
 9. Punkty będą sumowane przez cały czas trwania konkursu.
 10. W Konkursie ocenione będą wszystkie odpowiedzi na pytania przesłane do Organizatora do dnia 30 maja (godz. 24:00) włącznie.
 11. O aktualnym stanie punktów będziemy informować uczestników w wiadomościach prywatnych.
 12. Prawidłowe odpowiedzi będą opublikowane na profilu FB AKPT po zakończeniu i podsumowaniu konkursu.
 13. Po zakończeniu konkursu 15 osób z największą liczbą punktów zostanie zaproszone na wycieczki z przewodnikiem AKPT.
 14. Nagrodzeni uczestnicy będą proszeni o udostępnienie nr telefonów i adresów e-mail w celu ustalenia szczegółów wycieczki, miejsca zbiórki, czasu trwania itp.
 15. Plan wycieczek: 5 czerwca (sobota) – Czerwone Wierchy, 6 czerwca (niedziela) – Dolina Kościeliska + jaskinie udostępnione do zwiedzania.
 16. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany daty i trasy wycieczek ze względu np. na warunki pogodowe lub inne czynniki uniemożliwiające zrealizowanie wycieczki w podanym terminie.
 17. Organizator (AKPT) nie bierze odpowiedzialności za wadliwe działanie lub przerwy w dostępie do internetu leżące po stronie dostawcy zapewniającego dostęp do internetu Uczestnikowi konkursu.
 18. W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt pod adresem: akptfanpage@gmail.com

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L119/1 z 04.05.2016 r.), dalej jako „RODO”, informujemy, że:

• Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu, o którym mowa w niniejszym regulaminie jest: AKADEMICKIE KOŁO PRZEWODNIKÓW TATRZAŃSKICH im. Zofii i Witolda H. Paryskich przy OA PTTK Kraków, ul. Radziwiłłowska 21/4, 31-026 Kraków

• Dane osobowe uczestników będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu, a w przypadku laureatów – także w celu zrealizowania nagrody.

• W przypadku udzielenia dodatkowej zgody (której podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO), podane dane osobowe zwycięzców i osób wyróżnionych w Turnieju będą przetwarzane w celu poinformowania o wynikach Konkursu na stronach internetowych administratora oraz w jego internetowych portalach społecznościowych.

• Dane osobowe nie będą przechowywane po ukończeniu Konkursu i realizacji nagrody.

• Każda osoba, której dane dotyczą posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, a ponadto usunięcia danych na zasadach art. 17 RODO, ograniczenia ich przetwarzania na zasadach art. 18 RODO.

• Każda osoba, której dane dotyczą posiada prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na zasadach art. 21 RODO.

• Każda osoba, której dane dotyczą posiada prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy RODO.

• Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do realizacji celów, o których mowa powyżej. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być w każdej chwili cofnięta, przy czym cofnięcie nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Aby cofnąć zgodę należy wysłać wiadomość na adres e- mail: akptfanpage@gmail.com