26 i 27 października w ramach corocznego wyjazdu kołowego odwiedziliśmy tym razem Dolinę Kieżmarską.

Koordynacją wyjazdu, z bazy wysuniętej w Warszawie, zajęła się Eliza Kujan.