Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze 3 marca 2009 

W dniu 3 marca 2009 w Centralnym Ośrodku Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Akademickiego Koła Przewodników Tatrzańskich. Podczas zebrania przyjęto sprawozdanie ustępującego Zarządu Koła i udzielono mu absolutorium oraz wybrano nowe władze Koła na następną, czteroletnią kadencję. Podjęto także uchwałę w sprawie uregulowania sprawy zaległych składek członkowskich.