SKŁADKI AKPT

Składka członkowska AKPT za 2024 rok wynosi 50 zł (+ 20 zł opłata na CPT dla przewodników z aktualnymi uprawnieniami).

Członek zwyczajny, kandydat i sympatyk AKPT powinien opłacić składkę członkowską nie później niż do końca marca danego roku.

Osoby, które ukończyły 65 lat korzystają z 50 % zniżki przy opłacaniu składek członkowskich.

Preferowany sposób opłaty składki to wpłata na konto skarbnika Koła Adama Wnęka (e-mail: adamwnek@onet.pl, tel. 509 828 647)
nr: 31 1240 5136 1111 0010 6357 8549
.

W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko osoby, za którą opłacana jest składka.

Składkę można też uregulować gotówką u Kazimierza Stagrowskiego w sklepie „Wierchy”, ul. Garbarska 4 Kraków.

Opłacenie składek jest warunkiem koniecznym do uczestniczenia członków Koła we wszystkich imprezach i szkoleniach organizowanych przez Koło oraz reklamy usług przewodnickich za pośrednictwem strony akpt.pl (zakładka http://akpt.pl/lista-przewodnikow/).
Przypominamy także, że nadal obowiązuje karencja dla osób posiadających wieloletnie zaległości w płaceniu składek AKPT w wysokości jednej składki (40 zł). Po jej uregulowaniu razem z bieżącą składką uzyskuje się pełne prawa aktywnego członka Koła.

SKŁADKI PTTK

AKPT jest kołem przewodnickim przy Oddziale Akademickim PTTK. Przypominamy zatem o uregulowaniu do końca marca składek PTTK. Informację na temat zapisów i składek można znaleźć na stronie Oddziału https://oakrakow.pttk.pl/dolacz-do-nas/

Przynależność do PTTK i opłacone składki dają określone profity. Informacje na stronie http://archiwum.pttk.pl/zycie/rabaty/. Najczęściej wykorzystywanym jest zniżka w schroniskach PTTK.

To się po prostu opłaca!

Składki zbiera Natasza Figiel, ul. Jagiellońska 6 w Krakowie (I p., pok. nr 4),

e-mail: nataszafigiel@skpg.krakow.pl 

https://oakrakow.pttk.pl/kontakt/