Bożena Body-Rybka
Marek Burgielski
Władysław Cywiński
Krystyna Dańda
Jan Dudek
Rafał Ekielski
Zofia Florys
Anna Frydryszak
Bogdan Frydryszak
Barbara German
Józefa Gil-Jarosz
Jerzy Hemzaczek
Józef Herok
Janusz Kondyjowski
Wojciech Kozub
Małgorzata Krzyżanowska
Andrzej Lewicki
Adam Marchaj
Alicja Nowak-Janczyn
Tadeusz Piotrowski
Barbara Skawińska
Janusz Smiałek
Iwona Wojciechowska
Lesław Wojciechowski 
Andrzej Wojtasik