Zakopane 17.02.2022

Oświadczenie Centrum Przewodnictwa Tatrzańskiego, reprezentującego środowisko przewodników tatrzańskich i zrzeszające wszystkie stowarzyszenia i koła przewodników tatrzańskich w Polsce.

Przewodnicy tatrzańscy prowadzą nieprzerwanie od początków istnienia zorganizowanego przewodnictwa tatrzańskiego, czyli od prawie 150 lat po całych Tatrach polskich i słowackich, zarówno w zakresie przewodnictwa górskiego, czyli po szlakach, jak i przewodnictwa wysokogórskiego, czyli poza szlakami. Jednym z podstawowych celów Centrum Przewodnictwa Tatrzańskiego jest dbałość o wysoki poziom wyszkolenia przewodników tatrzańskich, aby zapewniać klientom najwyższy możliwy poziom bezpieczeństwa w każdych warunkach. W związku z medialną debatą na temat uprawnień przewodników tatrzańskich oraz ich transgranicznego uznawania stwierdzamy co następuje:

Przewodnicy tatrzańscy I lub II klasy posiadający legitymację EPC pracują legalnie na terenie Tatr słowackich na podstawie przepisów Unii Europejskiej. Wszelkie wątpliwości w tym zakresie rozstrzygane są przez odpowiednie organy europejskie i krajowe, a opinie zamieszczane w mediach nie mają żadnej mocy prawnej i są niezgodne ze stanem faktycznym.

Zwracamy uwagę, że opinia NAHVSR (słowackie IVBV) nie jest oficjalnym stanowiskiem Republiki Słowackiej ani też żadnego jej ministerstwa. Nie jest to również stanowisko TANAP-u, Státnych lesów TANAP-u ani Horskiej Služby. Jest to opinia stowarzyszenia reprezentującego interesy słowackich przewodników wysokogórskich.

W naszej ocenie próba podważenia legalności pracy przewodników tatrzańskich pierwszej i drugiej klasy w Tatrach słowackich jest w istocie próbą zachowania monopolu na usługi przewodnickie świadczone przez słowackich przewodników zrzeszonych w NAHVSR. SOLVIT, organ UE pomagający w rozwiązywaniu problemów wynikających z błędnego stosowania przepisów unijnych, już kilkukrotnie potwierdził prawo przewodników tatrzańskich do wykonywania swojego zawodu w Tatrach słowackich. Spór prawny dotyczący uznawania kwalifikacji przewodników tatrzańskich na Słowacji toczy się obecnie w Komisji Europejskiej pomiędzy Republiką Słowacji oraz Rzeczpospolitą Polską. Porównanie kwalifikacji wykonane przez NAHVSR na potrzeby wyżej wskazanego postępowania jest wysoce nierzetelne i zostało przygotowane z pominięciem oficjalnych procedur a przede wszystkim bez danych odnośnie programów szkolenia przewodników tatrzańskich wyższych klas. Uznajemy to za manipulację mającą potwierdzić tezę lansowaną przez przewodników słowackich. Uważamy również za wysoce nieetyczne wykorzystywanie wypadku na Gerlachu do prowadzenia medialnej kampanii dyskredytującej kwalifikacje przewodników tatrzańskich. Żadna z ofiar tego wypadku nie była przewodnikiem tatrzańskim.


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *